SLUŽBY


Strážnej služby v rozsahu § 3, zákona č. 473/2005 Z.z.


 • • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

  Ochrana majetku osôb: zabezpečíme profesionálnymi pracovníkmi fyzickú ochranu objektov, podľa požiadaviek našich zákazníkov. •

  Zabezpečenie dodávky a inštalácie zabezpečovacích systémov: ochrana objektov elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS - PSN) od popredných výrobcov špičkovej kvality, ktorých komponenty sú schválené Národným bezpečnostným úradom SR.

  Zabezpečenie dodávky a montáž kamerových systémov: zabezpečenie objektov kamerovým systémom vysokej kvality s možnosťou zálohovania dát, prípadne s možnosťou prezerania záznamov on-line. •

  Služby strediska Centrálnej ochrany (Pult centrálnej ochrany - PCO): pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany vysokej kvality, plnej funkčnosti a bezporuchovosti.

  Kontrola objektov mobilnými fyzickými hliadkami: kontrola objektov dvojčlennou motorizovanou hliadkou v nepravidelných
  (resp. v pravidelných) časových intervaloch, pri možnosti zaregistrovania hliadky na objekte v skutočnom čase prítomnosti pomocou elektronického zariadenia. •

  Zabezpečenie dodávky a inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS): slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru.

  Zabezpečenie dodávky a montáž bezpečnostných fólií: zabezpečenie proti vniknutiu do objektov cez okná, výklady a pod.

  Prenájom zabezpečovacích systémov: bezdrôtový systém, rýchla montáž, bez zásahov do interiéru, ľahká demontáž, s automatickým pripojením na Pult centrálnej ochrany s výjazdom motorizovanej hliadky. Systém je vhodný pri neprítomnosti počas dovolenky, pri krátkodobých stavbách, uskladnených zásob apod. Uvedený systém sa skladá z nasledovných komponentov:
  - Ústredňa
  - Záložný zdroj
  - Do 6 kusov pohybových snímačov
 • - Klávesnica
  - GSM modul
  - SIM karta

  Zabezpečenie dodávky a montáž systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky: vysoká variabilnosť podľa požiadaviek našich zákazníkov.