SluŽby

Strážnej služby v rozsahu § 3, zákona č. 473/2005 Z.z.

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • zabezpečenie dodávky a inštalácie zabezpečovacích systémov
 • zabezpečenie dodávky a montáž kamerových systémov
 • služby strediska Centrálnej ochrany
 • kontrola objektov mobilnými fyzickými hliadkami

Pult centrálnej ochrany (PCO) - 24 hodinová prevádzka

 • monitorovanie chránených objektov elektronickým zabezpečovacím systémom, elektronickou požiarnou signalizáciou, VIDEO monitoring, AUDIO dohľad v reálnom čase
 • archivácia všetkých bezpečnostných signálov
 • nepretržité nahrávanie všetkej komunikácie PCO
 • kľúče od chránených objektov umiestnené v špeciálnych úschovných schránkach
 • napájanie systémov PCO zálohované vlastným generátorom el. energie
 • zásahová jednotka vyzbrojená firemnými zbraňami
 • profesionálna rádiová komunikácia zásahových jednotiek
 • monitoring pohybu vozidiel na celom území Slovenska (GPS)
 • PCO spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 50518-1 a STN EN 50518-2 platné od r. 2012