PULT CENTRÁLNE OCHRANY (PCO)


Spoločnosť Pannon Guard Security International s.r.o.  garantuje dodržiavanie všetkých zákonných noriem týkajúcich sa poskytovania strážnych služieb a technickej služby svojimi pracovníkmi.

Garantuje zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s realizáciou zmlúv o poskytovaní strážnych alebo technických služieb aj po skončení ich splatnosti.

Spoločnosť Pannon Guard Security International s.r.o.  je pripravená poskytnúť bezpečnostné služby na najvyššej profesionálnej úrovni založenej na odbornosti svojich pracovníkov, organizačných kvalitách manažmentu a trvalom záujme o absolútnu spokojnosť zákazníka.

 • • 24 hodinové monitorovanie chránených objektov elektronickým zabezpečovacím systémom

 • • 24 hodinové monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie,

 • • 24 hodinový VIDEO monitoring: monitorovanie objektov pomocou priemyselnej televízie,

 • • 24-hodinový AUDIO dohľad v reálnom čase: s nepovolanou osobou priamo v objekte,

 • • centralizácia pod jeden dohľadový systém,

 • • archivácia všetkých bezpečnostných signálov

 • • nepretržité nahrávanie všetkej komunikácie pultu centralizovanej ochrany - PCO

 • • kľúče od chránených objektov umiestnené v špeciálnych úschovných schránkach

 • • napájanie systémov pultu centralizovanej ochrany - PCO zálohované vlastným generátorom el. energie

 • • zásahová jednotka vyzbrojená firemnými zbraňami

 • • profesionálna rádiová komunikácia zásahových jednotiek

 • • monitoring pohybu vozidiel na celom území Slovenska (GPS)

 • • prenos informácií objekt - PCO prostredníctvom telefónnej linky, GSM/GPRS, rádiovej siete a internetu,

• PCO spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 50518-1 a STN EN 50518-2 platné od r. 2012.